Skup udziałów w mieszkaniu

Jak sprzedać udziały w nieruchomości ?

Skup mieszkań od właściciela i współwłaściciela.

Najlepszym sposobem jest po prostu dogadanie się z innymi współwłaścicielami , aby po prostu sprzedać takie mieszkanie .

Przykład małżeństwo i mieszkanie z Księgą Wieczystą

Jeżeli jedna z osób nie chce po „dobroci ” i masz np 1/2 udziałów w mieszkaniu twój były mąż nie chce sprzedawać tego mieszkania , a ty nie chcesz mieć zadłużenia do którego mąż doprowadza , w takiej sytuacji możesz nam odsprzedać swoje udziały i pozbyć się problemów związanych z podejściem byłego męża .

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe – pozostali współwłaściciele posiadają prawo do pierwokupu jeżeli tego nie zrobią , to zbywca może odsprzedać swoje udziały.

Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.

Z chęcią pomożemy dla Ciebie odkupić mieszkanie .

Skupujemy mieszkania na mazurach

Giżycko , Mikołajki , Mrągowo , Kętrzyn , Biskupiec , Szczytno , Olsztyn oraz w pobliskich miejscowościach